Dekker Groep ondersteunt u bij de aanvraag van uw asbest subsidie

aSBEST IN 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden, omdat asbestdaken verweren in de buitenlucht. Hierdoor komen er asbestvezels vrij. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Zowel particulieren als bedrijven kunnen nu al gebruik maken van fiscale regelingen voor het verwijderen van asbest.

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR DE ASBEST SUBSIDIE?

Vanaf januari 2016 geldt er een subsidieregeling voor bedrijven om asbestdaken te verwijderen. Deze regeling voor asbestverwijdering richt zich op (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties, overheden en particulieren. Voor de subsidieregeling is in 2016 €10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Als u aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet, wordt u door de Rijksoverheid uitbetaald.

U kunt de subsidie voor asbestverwijdering aanvragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Degene aan wie de factuur voor het verwijderen van het asbestdak is gericht, dient ook de asbest subsidie aan te vragen.

HOEVEEL SUBSIDIE KUNT U ONTVANGEN?

De asbest subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000,- per adres en een minimum oppervlakte van 35m2. Is uw asbestdak kleiner dan 35m2? Dan mag u uw dak zelf verwijderen. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

WERKWIJZE VOOR DE SUBSIDIE ASBESTVERWIJDERING

Het aanvragen van de subsidie dient binnen 6 maanden na verwijdering van uw asbest te worden gerealiseerd. Als het hiervoor genoemde subsidieplafond van €10 miljoen euro in 2016 is bereikt, schuift de ontvangstdatum van uw aanvraag op naar 1 januari 2017. Vervolgens wordt de factuur voor het verwijderen van asbest door u voldaan, waarna de subsidie op uw bankrekening wordt uitgekeerd.
 

Komt u in aanmerking voor de asbest subsidie en wilt u graag uw asbest laten verwijderen?
Neem dan vrijblijvend
contact met ons op voor meer informatie!